Chanson – Théâtre de guignol “Dem Poli seng Päif” – Op der Strooss ass op eis Verlooss